Doświadczenie – ponad 20 lat.

Zakres działalności:
Przedmiary i kosztorysy w oparciu o powierzoną dokumentację
w dowolnej formie.

  Kosztorysowanie przy pomocy licencjonowanych programów:
 • Norma Pro
 • Rodos
 • z wykorzystaniem aktualnych baz cenowych.

  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) na potrzeby zamówień publicznych.

  Obszar działalności - cała Polska, dzięki kontaktowi e-mail.

                                                                                            Klaudiusz Ryżek